Yönetim

Müdür:  Prof. Dr. Harun Tepe

Yönetim Kurulu:
1. Prof. Dr. Cemal Güzel (Felsefe Bölümü, Edebiyat Fakültesi)
2. Prof. Dr. Reyhan Atasü Topçuoğlu (Sosyal Hizmetler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
3. Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör (Özel Hukuk Bölümü, Hukuk Fakültesi)
4. Doç. Dr. Pınar Ercan Göze (Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
5. Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız (İletişim Bilimleri Bölümü, İletişim Fakültesi)