Misyon ve Vizyon

MİSYON

Eğitim: Üniversitemizin insan haklarıyla ilgili Enstitü, Fakülte, Merkez ve Bölümleriyle işbirliği yaparak lisans ve lisansüstü eğitim programları, profesyoneller için sürekli eğitim programları, halka yönelik bilgilendirme/bilinçlendirme programları yapmak ve bu amaca yönelik seminer, kurs, konferans ve paneller düzenlemek.

Araştırma: İnsan hakları alanındaki bilgi eksikliklerini, özellikle insan haklarının felsefi-etik temellerine ilişkin bilgi eksikliklerini gidermeye yönelik araştırmalar planlamak, bu türden araştırmalarda danışmanlık yapmak ve bu türden araştırmalar yürütmek.

Danışmanlık: Kamusal politikalar belirlenirken ilgili kurumların insan hakları boyutunu gözden kaçırmamaları için çalışmalar yapmak ve bu yönde önerilerde bulunmak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak, alan uzmanlarıyla birlikte bilimsel toplantılar düzenlemek, gerek duyulan konularda görüşler oluşturmak ve bunları yayınlamak.

VİZYON

İnsan hakları eğitimde etik boyutu öne çıkaran eğitim öğretim ve yayın çalışmalarıyla Ülkemizde ve Dünyada öncü bir Kurum olmayı sürdürmek.