Genel Tanıtım

Niçin Bir İnsan Hakları Merkezi Kuruldu?

Yapacağı eğitim ve araştırmalarla Türkiye'de ve dünyada insan haklarıyla ilgili iki önemli ihtiyacı karşılamak için:
a) İnsan hakları kavramının ve tek tek insan haklarının içeriğinin belirlenmesine katkıda bulunmak için;
b) İnsan hakları eğitiminde genellikle göz ardı edilen, ama insan haklarının en temel boyutu olan etik boyutun bu eğitime katılmasında aktif rol oynamak için;
İnsan haklarının yaşamda daha çok korunmasını sağlamak için bu amaca uygun yeni bir modeli, yani felsefi-etik merkezli disiplinlerarası bir programı uygulamak için.

Bunun için de Merkezimiz,
a) İnsan hakları duyarlılığının geliştirilmesine,
b) İnsan hakları alanında bilgi eksikliğinin giderilmesine,
c) İnsan haklarının etik temellerinin gösterilmesine,
d) İnsan haklarıyla ilgili bilimsel etkinlikler düzenlenmesine,
e)İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmasına,
f) İnsan haklarıyla ilgili konularda danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesine,
f) İnsan haklarıyla ilgili konularda yayınlar yapılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması Yükseköğretim Kurulu'nun 19.02.1997 gün ve 97/6.415 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 16.04.1997 tarihli Resmi Gazetenin 22966 sayısında kuruluşu tamamlanmıştır.
Merkez Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak

  • 1999-2000 döneminden itibaren İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans programı,
  • 2004-2005 döneminden itibaren de İnsan Hakları Doktora programı yürütmektedir.

Bugün de süren bu programlardan Doktora programı Türkiye'deki ilk ve tek insan hakları doktora programıdır.